Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI BİLGİLERİ


Ünvan: MAR TELEKOM İletişim Telekomünikasyon Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)
Adres: 13 MART MAH. ŞEHİT M.REMZİ YERSEL CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 2 ARTUKLU/MARDİN
Telefon:0850 307 08 47
Email: info@martelekom.com

 

1.2 – ALICI BİLGİLERİ


ALICI, Mar Telekom internet sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait Mar Telekom internet sitesinden satışı yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen internet hizmetinin satışı ve sağlanması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


Bu sözleşme ile SATICI, ALICI’ya internet hizmeti sağlamayı, ALICI da bu hizmetin karşılığını SATICI’ya banka havalesi veya kendisine ait kredi kartı ile ödemeyi taahhüt eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşme konusu hizmetler(tarifeler) bir önceki sayfada belirtilen şekildedir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmet veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile sağlanmasına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2 – SATICI, sözleşme konusu hizmeti,  satın alınan hizmetin ücreti karşılığında, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde sağlamakla yükümlüdür.

4.3 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanabilmesi için, ALICI tercih ettiği ödeme şekli ile hizmet bedelini ödemelidir. Herhangi bir neden ile karşılığı ödenmeyen, tahsilatında sorun çıkan vb. durumlarda sözleşme konusu hizmet başlatılmaz ve bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ödeme şekillerinden kaynaklanan gecikme ve yanlışlıklarda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.


4.4 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanmaya başlamasından sonra, ödeme yapılan kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce, haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ALICI’ya ödememesi durumunda, sağlanan hizmet SATICI tarafından durdurulur. Bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- SATICI mücbir sebepler veya hizmetin sağlanmasını engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Açıklanan sebeplerle ALICI’nın kayba uğraması durumunda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 – İnternet bağlantısı sırasında herhangi bir zarara uğranılmaması için virüs koruyucu, istenmeyen mesaj engeli ve güvenlik duvarı gibi güvenlik önlemlerini almak ALICI’nın sorumluluğundadır.

4.7 – ALICI kendisi ve/veya kullanıcılarının internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerinden sorumlu olup, gerek kendi tespit ettiği, gerekse SATICI tarafından tespit edilip ALICI’ya bildirdiği bu tür girişimleri engellemekle mükelleftir. ALICI internet üzerindeki göndereceği elektronik posta mesajlarında kanunlara veya ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden ya da toplu tanıtım ve benzeri ticari davranışlarda bulunmayacağı gibi, gerekli izin ve yetki olmaksızın illegal bir şekilde üçüncü kişilerin bilgisayar ağına giremez. ALICI’nın bahsi geçen davranışlarda bulunduğunun veya diğer ALICI’ların haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Mar Telekom tarafından sözleşme feshi yapılmakta ve yapılan usulsüzlükle ilgili Mar Telekom hiçbir sorumluluk almamaktadır.

4.8 – SATICI; BTK, TİB ve Yetkili makamlarca bilgi istenmesi durumunda ALICI loglarını paylaşmakla yükümlüdür.

4.9 – İş bu sözleşme, ALICI tarafından online olarak onaylandığında geçerlilik kazanır.


MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin satın alınmasından itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. 7 gün içinde cayma hakkının kullanılması durumunda, ALICI hizmet başlangıcından, cayma gününe kadar geçen süre için hizmet kullanım bedelini ödemek ile yükümlüdür.

ALICI’ya tanınan cayma hakkı, tarifelerin tamamında kullanılabilir. Ancak bir defa cayma hakkı kullanıldığında aynı hizmet için 2. defa bu hak kullanılamaz.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.